Mastaa wanaojenga nyumba za kifahari mwaka huu

Baadhi ya watu maarufu wamechagua kujenga nyumba kuliko kununua nyumba iliyojengwa tayari

Mastaa wanaojenga nyumba za kifahari mwaka huu
Image: Rosa Mumanyi